New Retro Illustration - "Nostalgic and New"

£27.00
  • New Retro Illustration - "Nostalgic and New"
  • New Retro Illustration - "Nostalgic and New"
  • New Retro Illustration - "Nostalgic and New"
  • New Retro Illustration - "Nostalgic and New"
  • New Retro Illustration - "Nostalgic and New"

A collection of works of 40 artists who shine with "new retro" sensibility and brilliance

Softcover, 192 pages, Japanese

Aokawa Waka/A~mi~/Ishii Hiroyuki/Ichi/Utomaru/Eimi/F*Kaori/Omura Village/Kitamura Minami/Gibumi~! Tomotaka/Kurokawa Nice/Gcorched Tea/Kosuzu Kirika/Goto Kako/saitemiss/Sakamoto Aya/Sanremo/Jennikaori/Shiho So/Jinbo Kenshi/Shin More/Sekiya Yurie/Takahashi Yuki/Electric Q/Dr.MORICKY/to totatatu/Toyutoyu/Nakamura Kyoko/Nama/Nam13/nsn/HAI/Banchi/Fuyu Akatsuki/mikemori/Miyoshi/Yabe Sawako/YAMANEYOSHITAKE/Rinarina/ronoh